Joogit

joogan asana

Mitä jooga tarkoittaa? Mitä jooga on?

Sukellamme tässä artikkelissa joogan maailmaan ja vastaamme kysymyksiin, joita aloittelijat usein pohtivat. Tervetuloa!

Joogaharjoitus on usein sarja liikkeitä ja asentoja, joiden vaikutusta vahvistetaan tietoisella hengityksellä ja läsnäololla.

Joogaharjoitus voi olla rentouttava, rauhoittava, vahvistava tai virkistävä – ja kaikkea näiden väliltä. Joogan kauneus piilee siinä, että jokainen voi muovata laijsta omiin tarpeisiinsa sopivan. Yhdelle jooga on elämäntapa ja filosofia, toiselle tapa rentoutua stressaavan työpäivän jälkeen. Kolmas hakee joogasta apua selkäkipuihin, neljäs liikkuvuutta ja kehonhallintaa.

Jooga voi olla sinulle jotain edellä mainittua – tai aivan muuta. Ei ole oikeaa tai väärää, on vain ihminen ja harjoitus, jonka tarkoitus on tavalla tai toisella muuttaa harjoittajansa elämää parempaan suuntaan. Vinkki: lue myös artikkelimme aiheesta “kenelle jooga sopii“.

Lähtökohtaisesti joogan tarkoitus on alunperin ollut mielen hiljentäminen, jotta saisimme kokea vilkkaan mielen alla piilevän pysyvämmän tietoisuuden. Joogalla on haettu valaistumista, syvempää yhteyttä. Tänä päivänä länsimaissa jooga kuitenkin edustaa yhä useammalle henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin työkalua.

Jotta ymmärrämme mitä jooga on, täytyy vilkaista myös sen historiaan.

Joogan juuret ulottuvat lähes 4 000 vuoden taakse! Esimoderni jooga näytti hyvin erilaiselta verrattuna moderniin joogaan, jollaisena me nykyään sen ymmärrämme. Jooga on siis tarkoittanut eri aikoina eri asioita.

Jooga on muovautunut lukuisten aikakausien, kulttuurien, uskontojen, hallitsijoiden, gurujen, joogaopettajien ja -oppilaiden käsissä useaan eri suuntaan. Voit lukea lisää joogan historiasta täältä.

Johtuen joogan monivaiheisesta historiasta jokainen joogaopettaja tulkitsee harjoitusta omalla tavallaan. Siksi joogatunnit voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia.

Nykypäivänä joogan alta löytyy jo useita kymmeniä erilaisia joogalajeja, joista kukin harjoittaa joogaa hieman omalla tyylillään. Voit tutustua joogalajeihin tarkemmin täällä.

Mitä kaikkea jooga on?

Jooga-sanan juuret ovat muinaisessa sanskrit-kielessä, jossa joogalla on tarkoitettu yhdistämistä tai yhteen liittämistä. Palaamme tähän tarkemmin tuonnempana, mutta tutustutaan ensin muutamaan teemaan, joiden uskon lähes kaikkien joogien allekirjoittavan. Useimmille opettajille ja harrastajille jooga on mm. näitä asioita:

  1. kokonaisvaltaista hyvinvointia
  2. muutosta
  3. läsnäoloa
  4. tasapainoa
  5. yhteyttä.

1. Jooga on kokonaisvaltaista hyvinvointia

Mitä jooga on?

Jooga voi olla fyysinen harjoitus, jonka tavoitteena on kehittää liikkuvuutta, tasapainoa sekä vahvistaa lihaksia. Tai jooga voi olla henkinen harjoitus, jonka tavoitteena on löytää läsnäoloa, henkistä tasapainoa, tyyneyttä sekä yhteyttä itseen.

Parhaimmillaan jooga on molempia. Osa joogan viehättävyyttä onkin siinä, että jokainen voi hakea harjoituksesta itselleen juuri sitä, mitä tarvitsee.

Jooga on kokonaisvaltainen menetelmä, joka vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin.

Koska joogaharjoitus yhdistää fyysisen liikkeen, hengityksen ja mielen keskittymisen, harjoituksella on väistämättä laajempia terveydellisiä hyötyjä. Tieteelliset tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että joogasta on apua erityisesti rentoutumiseen ja stressinhallintaan. 

Koska stressi on yksi aikamme suurimmista vitsauksista ja toimii taustapiruna lukuisten sairauksien aiheuttajana, on joogan tuomalla stressin vähenemisellä kiistattomia vaikutuksia terveyteen. Kun stressi vähenee, energia ja elinvoima lisääntyy, ja ihmisellä riittää paremmin virtaa myös muille elämän osa-alueille. Näin joogan positiiviset vaikutukset kertautuvat ja näkyvät laajempana elämänlaadun paranemisena.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan voidaan sanoa, että jooga tuntuu hyvältä. Joogatunnin jälkeen on levollisempi ja elinvoimaisempi olo kuin ennen tuntia. Kukapa meistä ei haluaisi voida hyvin?

2. Jooga on muutosta

Oli joogalaji mikä tahansa, on joogassa lähes aina kyse muutoksesta. Ihminen aloittaa joogan siksi, että hän kaipaa jollekin elämänsä osa-alueelle muutosta. Kenties toiveena ovat kivuttomat hartiat, terveempi ja elinvoimaisempi olo, parempi itsetuntemus tai stressittömämpi arki – kaikissa tavoitteissa on lopulta kyse muutoksesta.

Säännöllinen joogaharjoitus antaa usein enemmän kuin osasi edes odottaa.

Koska jooga on lajina niin kokonaisvaltainen – harjoitus huomioi niin fyysisen kehon, mielen kuin hengityksenkin – joogasta on apua lukuisiin eri elämäntilanteisiin.

Joogan kauneus piilee siinä, että säännöllinen harjoitus antaa usein enemmän kuin osasi odottaa. Moni aloittaa joogan esimerkiksi avatakseen istumatyöstä jumiutunutta kroppaansa, mutta löytääkin joogaharjoituksen myötä syvemmän yhteyden itseensä ja onnistuu kohottamaan hyvinvointinsa aivan uudelle tasolle.

Jooga on kuin portti puutarhaan, joka osoittautuukin paljon runsaammaksi ja kauniimmaksi kuin osasi edes toivoa.

3. Jooga opettaa olemaan läsnä

Jooga on läsnäoloa

Kun minulta kysytään mitä jooga on, vastaan usein ensimmäisenä: jooga on läsnäoloa.

Joogaa on kuvailtu myös meditaatioksi, joka tapahtuu liikkeessä – liikkuvaksi meditaatioksi. Kaikessa kliseisyydessään joogaharjoituksessa matka on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi, kuin määränpää. Jokainen liike ja pysähdys tehdään tietoisesti ja harjoituksessa pyritään olemaan vahvasti läsnä. Hengitystä käytetään työkaluna läsnäolon vahvistamiseen.

Niin aivotutkijat kuin meditaation asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että mitä enemmän opimme olemaan arjessamme läsnä nykyhetkessä, sitä paremmin voimme.

Tieteellinen näyttö joogan, meditaation ja muiden tietoista läsnäoloa vahvistavien harjoitusten toimivuudesta on vahvaa ja lisääntyy jatkuvasti. Tietoista läsnäoloa lisäävien harjoitusten on todettu muun muassa lieventävän stressiä, masennusta, ahdistusta ja kroonista kipua.

Niin aivotutkijat kuin meditaation asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että mitä enemmän opimme olemaan arjessamme läsnä nykyhetkessä, sitä paremmin voimme. Menneisyyden tapahtumien jatkuva kelaaminen ja tulevaisuuden stressaaminen ei lisää hyvinvointia, vaan lisää koettua kärsimystä.

Joogan avulla moni oppii muuttamaan ajatus- ja toimintamallejaan hyvinvointiaan tukeviksi siten, että tietoiseen läsnäoloon palaaminen on yhä helpompaa. Myös joogamaton ulkopuolella.

4. Jooga luo tasapainoa

Löydä tasapainoa keholle ja mielelle

Kyllä, joogan harrastajat pysyvät paremmin pystyssä liukkaalla, tai vaikka yhdellä jalalla. Tasapaino tulee kuitenkin tässä yhteydessä ymmärtää paljon laajemmin.

Fyysisen tasapainon ja kehonhallinnan lisäksi jooga luo myös henkistä tasapainoa. Kun joogi oppii rentouttamaan itsensä ja rauhoittamaan mielensä tehtävälistojen ja arkihuolten jatkuvasta vilinästä, mieli tuntuu tasapainoisemmalta. Joogaharjoituksen jälkeen on helpompaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, kun mieli ei laukkaa tuhatta ja sataa. Siksi voikin ajatella että ajankulun sijaan joogaharjoitus, kuten meditaatioharjoituskin, antaa arkeen lisää aikaa. Saat enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa, kun mieli on tasapainossa ja ajatusten sinkoilu vähenee.

Lisäksi joogassa tasapainotetaan hermostoa aktivoimalla erityisesti parasympaattista, eli lepohermostoa. Parasympaattisen hermoston aktivointi vähentää koettua stressiä sekä madaltaa stressihormonin määrää kehossa.

5. Jooga tuo yhteyden tunnetta

Mitä jooga tarkoittaa?

Mitä jooga on? Mitä tuo sana oikein tarkoittaa?

Jooga-sanalla on ollut lukuisia erilaisia merkityksiä aina vaunujen valjastamisesta eläimen iestämiseen. Useiden merkityksen takaa löytyy yhdistävänä tekijänä sanajuuri “yuj”, jolla tarkoitetaan yhteen liittämistä. Sana on sukua myös englanninkieliselle sanalla yoke, joka niin ikään tarkoittaa yhdistämistä tai yhteen kytkemistä.

Jooga yhdistää kehon ja mielen sekä auttaa löytämään tasapainon, josta kumpuaa hyvinvoivampi ja elinvoimaisempi sinä.

Nimensä perusteella jooga tarkoittaa siis yhdistämistä: Jooga yhdistää kehon ja mielen. Joogan avulla löytää yhteyden itseensä.

Yhteyden ja yhteenliittämisen voi kokea joogassa monella eri tavalla. Asian voi ymmärtää yhteytenä johonkin itseä korkeampaan, mutta joogaa voi harrastaa myös ilman henkisiä, filosofisia tai uskonnollisia tarkoitusperiä. Oli maailmankatsomus mikä tahansa, voi jokainen joogi allekirjoittaa kehomieliyhteyden vahvistumisen: Koska joogassa harjoitetaan samanaikaisesti sekä kehoa että mieltä ja opitaan kuuntelemaan kehoa, kokemus kehon ja mielen yhteydestä vahvistuu.

Olemme oppineet ajattelemaan, että mieli sijaitsee vain aivoissa. Moni meistä kokee, että mieli ja kroppa ovat jotenkin erillään toisistaan, vaikka näin ei todellisuudessa ole: kehomme ja mielemme toimii saumattomana kokonaisuutena, jossa kemialliset ja hermostolliset viestit kulkevat jatkuvasti molempiin suuntiin. Nykyään jo tutkimustenkin mukaan tiedämme, että henkiset ongelmat voivat näyttäytyä fyysisinä oireina, ja fyysinen sairaus vaikuttaa myös mielialaan. Kaikki vaikuttaa kaikkeen – ihminen on kiehtova kokonaisuus.

Joogan avulla ja keho-mieliyhteyden vahvistuessa saamme paremman yhteyden itseemme, opimme tuntemaan itsemme paremmin, opimme arvostamaan kehoamme uudella tavalla ja opimme pitämään siitä parempaa huolta.

Moni joogan harrastaja huomaa, että keho-mieliyhteyden vahvistumisen sivuvaikutuksena on halu syödä hieman terveellisemmin, kiinnittää huomiota laadukkaaseen uneen ja pitää muutenkin entistä parempaa huolta itsestään ja muista. Jälleen kerran joogan vaikutukset kertautuvat ja näkyvät kaikilla elämän osa-alueilla.

Paras tapa selvittää mitä jooga on, on kokeilla itse.

Haluamme, että jooga on helposti saatavilla, ihan jokaiselle. Olemme siksi koonneet sivuillemme paljon tietoa niin uusille kuin kokeneemmillekin joogeille. Voit lukea joogan hyödyistä sekä tutustua ilmaisiin aloittelijan oppaisiimme.

Haluatko kokeilla joogaa saman tien?

KOKEILE JOOGAA KANSSAMME ILMAISEKSI 7 PÄIVÄN AJAN – ILMAN SITOUMUKSIA!

Saat koko videokirjastomme (yli 300 harjoitusta) ja kaikki valmiit jooga- ja treeniohjelmamme käyttöösi ilmaiskokeilun ajaksi! Jos viihdyt seurassamme, voit kokeilun jälkeen liittyä jäseneksi, mutta jos et, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä kokeilu päättyy automaattisesti 7 päivän jälkeen.

Lähetä kaverille:

Tilaa joogapostia

Tykkäsitkö tästä? Tilaa uusimmat joogajuttumme suoraan sähköpostiisi.

Tervetuloa sisäpiiriin! :) Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Jaa tunnelmasi harjoituksen jälkeen!x
Joogit.fi

Kirjautuminen

Tilaa Uudet jutut sähköpostiisi

Juttuja joogasta ja hyvinvoinnista